Mirosław Zabierowski

MIROSŁAW ZABIEROWSKI

Profesor uczelni wyższych. Doktor habilitowany. Za badania naukowe liczne nagrody, Medal Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nagrody Ministra.

Kierował zakładami teorii pomiaru i metodologii nauk, wieloma programami badawczymi.
Jest autorem monografii:
„Status obserwatora w fizyce współczesnej”, „Wszechświat i człowiek”, „Wszechświat i wiedza”, „Wszechświat i kopernikanizm”, „Wszechświat i metafizyka” oraz „Aksjologiczny krąg Solidarności. Rekonstrukcja uniwersalizmu solidarnościowego i jego uzasadnienie w nauce społecznej Jana Pawła II'”, „Etyka gospodarowania. Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności” (z Teresą Grabińską).

Wydaje serię Cosmos-Logos:
„Nauka, filozofia, wartości”, „Model i interpretacja”, „Podmiot i przedmiot”, „Analizy metodologiczne w nauce”, „Przyrodoznawstwo i humanistyka”, „Część i całość”, „Modelowanie w nauce”
a także jest współwydawcą i współautorem monografii zbiorowych: „Quaestiones”, „Filozofia i metodologia nauk”, „Filozofia, nauka społeczna i doświadczenie artystyczne Jana Pawła II”, „Fundamenty - Studia Cosmologica Economica”.